Hoppa till innehåll

Dominikaner OP

Predikarorden, Ordo Praedicatorum, OP

En grönskande trädgård. Så beskrev Catarina av Siena, själv dominikan, sin ordensgemenskap. I en vacker trädgård finns många olika slags gräs, örter, träd och buskar, som tar emot regnet från himlen, slår rot, blommar och ibland bär frukt.

Den dominikanska trädgården är en plats där olika personligheter och intressen frodas, och där mångfalden uppmuntras. Inom gemenskapens ram kan Anden växa och möjliggöra för var och en att gå ut och predika evangeliet på sitt sätt. Hos dominikanerna samlas teologer och konstnärer, filosofer, mystiker och naturvetare, präster och lekbröder.

Dominikanerna, eller Predikarorden som är det officiella namnet, grundades av den helige Dominikus på 1200-talet. Det var en tid av sociala omvälvningar och massinflyttning till städerna, av osäkerhet om framtiden. I denna turbulens, inte helt olik vår egen tid, ifrågasattes Kyrkan av stora delar av Europas befolkning.

Dominikus svar var att gå ut i världen som en Jesu lärjunge och med sitt exempel och ord bereda vägen för Kristus. Det livet som han påbörjade med sina bröder innefattade bön och gemenskap i kommuniteten som grund för predikan av Guds ord.  Än idag delar dominikanerna bönen,  studierna och måltiderna, men också längtan ut till andra, till att delta i en större gemenskap. I Sverige finns dominikanbröderna i Lund, samt en broder i Stockholm.

Festdag: 8 augusti

 

Provinsialvikarie för Dacia (de nordiska länderna)

p. Pascal René Lung OP

 

Lund

Samfundet Dominikanernas Konvent

Sankta Maria Magdalenas konvent

Sandgatan 8

223 50 Lund

Hemsida

Tel 046-12 65 58

 

Superior:

p. Pierre-André Mauduit OP 

Mobiltel: 072-387 1197

E-post: pierreandre.mauduit@katolskakyrkan.se

 

p. Pascal René Lung OP

Box 4114

102 62 Stockholm

Tel: 08-462 66 02

E-post: generalvikarie@katolskakyrkan.se

 

p. Henrik Alberius OP

Mobiltel: 073-572 30 57

E-post: henrik.alberius@katolskakyrkan.se

 

p. Denis Cerba OP

E-post: deniscerba@yahoo.fr

 

br. Björn Engdahl OP

Mobiltel: 076-276 36 67

E-post: bjorn@dominikan.nu