Hoppa till innehåll

Franciskanska sekularorden

Ordo Franciscanus Secularis

Den Franciskanska Sekularorden OFS hör till den franciskanska ordensfamiljen. Denna omfattar dessutom franciskanbröder i tre olika ordensgrenar, klarissorna
(kontemplativa systrar) samt många franciskanska kongregationer.

Sekularorden inspirerades direkt av den Helige Franciskus, som gav lekmännen en levnadsregel för att visa vägen till ett liv i Kristi efterföljd. Den första bevarade allmänna regeln är från år 1289.

Sekularfranciskanerna är kallade av den helige Ande att leva efter evangeliet i Franciskus anda. Det franciskanska livsidealet är starkt präglat av att leva i enkelhet och bön, glädje och gemenskap, vård och omsorg om skapelsen, samt att motverka splittring, både i kyrkan och i världen och att verka för fred. Sekularordens regel är en regel för lekmän i världen.

I Sverige finns i dag sekularfranciskaner i fem olika fraterniteter; Linköping, Lund, Göteborg, Stockholm-Uppsala och Umeå. De olika medlemmarna finns i hela landet och hör till den fraternitet som geografiskt finns närmast. De olika fraterniteterna har sina egna träffar, reträtter m.m, men träffas också nationellt åtminstone en gång om året vid kapitlet.

 

Kontaktuppgfter:

Nationell föreståndare:

Filip Bertilsson

076-23 76 388

filip-bertilsson@hotmail.com

Hemsida