Hoppa till innehåll

Jesuiter SJ

Jesuitorden grundades av Ignatius av Loyola år 1534.

Jesuitorden skiljer sig från andra ordnar genom att den utöver löften om lydnad, kyskhet och fattigdom har löfte om lydnad under påven. Ordensmedlemmarna ska vara rörliga och avstår från gemensam korbön och ordensdräkt.

Jesuiter (Jesu sällskap, på latin: "Societas Iesu") arbetar ofta med forskning och undervisning, men även församlingsarbete och socialt arbete. Utbildningen för jesuiter är längre än för andra ordnar.

Ignatius av Loyola utformade andliga övningar som går ut på att se sitt eget liv i ljuset av Jesu Kristi liv, lidande, död och uppståndelse med hjälp av olika former av bön. Ignatiansk spiritualitet har sitt ursprung i den katolska kyrkans tradition och fortsätter att utvecklas i kyrkans gemenskap.

Jesuitkommuniteten i Stockholm finns i S:ta Eugenia församlings fastighet vid Kungsträdgården i centrala Stockholm. Fäderna svarar för mässor i församlingskyrkan och kursverksamhet, för reträtter och meditationsgrupper mm. De tar inte emot studiebesök, annat än till kyrkan, och inte heller gäster.

Det finns även en jesuitkommunitet i centrala Uppsala. De bedriver församlingsarbete i S:t Lars katolska församling och sysslar med publicistisk verksamhet. De ansvarar för Katolska Bokförlaget och ger ut tidskriften Signum.

Jesuiterna tar emot studiebesök men, på grund av platsbrist, inga gäster. De kurser och reträtter som anordnas sker i S:t Lars församlings regi.

Festdagar: 3 januari och 31 juli

 

Deutsche Provinz der Jesuiten
Seestr. 14, D-80202 München


Jesuiterna, Sverige
Hemsida


Stockholm
Kungsträdgårdsgatan 12, 111 47 Stockholm
Tel: 08–505 780 00

Fax: 08-611 88 08


Superior
p. Klaus Dietz SJ
Tel: 08-505 780 10
Mobiltel: 076-948 96 89
E-post: klaus.dietz@sanktaeugenia.se

p. Rainer Carls SJ
Tel: 08-37 21 66
Mobiltel: 076-181 88 13
E-post: pater.carls@gmail.com


p. Dominik Terstriep SJ
Tel: 08–505 780 07
Mobiltel: 072-328 57 57
E-post: kyrkoherde@sanktaeugenia.se

 

p. Thomas Idergard SJ

Mobiltel: 070-223 5133

E-post: thomas.idergard@sanktaeugenia.se

 

p. Jörg Nies SJ

Mobiltel: 073–800 51 23

E-post: joerg.nies@sanktaeugenia.se

 

p. Michael Schink SJ

Mobiltel: 076-076 16 27

E-post: mikael.schink@gmail.com

 

p. Francisco Herrera SJ
Täby
Mobiltel: 070-796 96 88
E-post: pfranciscoherrera@gmail.com

 

Uppsala
S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala

Superior
p. Philip Geister SJ
Mobiltel: 070-581 91 66
E-post: philip.geister@newman.se

p. Ulf Jonsson SJ
Mobiltel: 070-575 34 82
E-post: ulf.jonsson@newman.se


p. Andreas Bergmann SJ
Mobiltel: 070-281 91 61
E-post: kyrkoherde@stlars.org


p. Fredrik Heiding SJ
Mobiltel: 070-346 12 55
E-post: fredrik.heiding@newman.se