Hoppa till innehåll

2 februari - KYNDELSMÄSSODAGEN - HERRENS FRAMBÄRANDE I TEMPLET

Fest

Den fyrtionde dagen efter jul firades i Jerusalem sedan 300-talet. I Konstantinopel fick den namnet Hypapanté, ”Mötet”, dvs. mellan Kristus och det gamla förbundets representanter Symeon och Hanna. Rom upptog dagen i kalendariet på 600-talet under namnet ”Jungfru Marias rening”, som ändrades till ”Herrens frambärande” 1969. Seden att på denna dag hålla ljusprocession, som uppkom omkring år 700, har troligen sin bakgrund i en hednisk procession i Rom med renings- och botkaraktär. Det svenska ordet kyndel kommer av lat. candéla, ”vaxljus” och syftar på Symeons ord: »ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna« (dagens evangelium). Firas i Sverige, om den 2 februari är en vardag, på nästföljande söndag. 

Läsningar

Mal 3:1-4; Ps 24:7-10; Heb 2:14-18; Luk 2:22-40 eller Luk 2:22-32 (se dagens läsningar)