Hoppa till innehåll

4 februari - Salige Nils Hermansson, biskop

Född i Skänninge 1325 eller 1326, studerade i Paris och Orléans. Var huslärare på Ulvåsa och tillhörde den birgittinska kretsen. Tog emot Birgittas reliker i Linköping och invigde klostret i Vadstena 1384. Kämpade som biskop för kyrkans frihet, särskilt mot kung Albrekt. Hade rykte om sig att vara renhjärtad, god mot de fattiga och modig när det gällde att säga sanningen till de mäktiga. En rad diktverk, bl.a. tidegärden till Birgittas ära med hymnen Rosa, rorans bonitatem (se 7 oktober), har biskop Nils som upphovsman. Dog 3 maj 1391 och skrinlades (beatificerades) 4 februari 1515.

Läsningar

Innevarande dags läsningar eller (förslag): Hes 3:16-21; Ps 40:2, 4ab, 7-10; Luk 22:24-30