Hoppa till innehåll

21 februari - S:t Petrus Damiani, biskop och kyrkolärare

I fastetiden endast kommemoration

Född i Ravenna 1007, blev han efter sina studieår lärare men lämnade denna tjänst för att leva som eremit i Fonte Avellana. Vald till prior strävade han energiskt att reformera ordenslivet där och i hela Italien. Han bistod påvarna under dessa omvälvande tider och blev av Stefanus IX utnämnd till kardinalbiskop av Ostia. Död år 1072 och genast vördad som helgon.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): 2 Tim 4:1-5; Ps 16:1-2a, 5, 7-8; Joh 15:1-8

I fastetiden läses alltid den innevarande veckodagens läsningar.