Hoppa till innehåll

S:ta Faustina Kowalska, jungfru

Född 1905 i Głogowiec, Polen, vigde hon sitt korta liv år Kristus i kongregationen Den saliga jungfrun Maria av Barmhärtigheten. Hon mottog kallelsen att förkunna Guds barmhärtiga kärlek, och i sin andliga dagbok har hon vittnat om sina mystiska erfarenheter. Hon gav upphov till en rörelse som över hela världen förkunnar och med sin bön nedkallar den gudomliga barmhärtigheten. Avled i Kraków 1938.

Kollektbön

Gud, du som gav den heliga Faustina uppdraget att sprida budskapet om din gränslösa barmhärtighets rikedom, hör hennes bön för oss och ge oss nåden att fullkomligt förtrösta på din godhet och utan att spara oss utföra kärlekens verk. Genom din Son …

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag):  Ef 3:14-19; Ps 103:1-4, 8-9, 13-14, 17-18a;  Matt 11:25-30