Hoppa till innehåll

9 oktober - S:ta Ingrid av Skänninge, ordenskvinna

Ingrid Elofsdotter blev 1281 som nybliven änka priorinna i Sveriges första kvinnliga dominikankonvent. Hon dog redan följande år med helgonrykte. Med påvligt tillstånd skrinlades hennes reliker i Skänninge 29 juli 1507 vid en stor högtidlighet.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): Tob 12:6-15; Ps 103:1-4, 8-9, 13-14, 17-18a; Luk 12:32-34

 

S:t Dionysios, biskop, och hans följeslagare, martyrer

Enligt Gregorius av Tours kom D. från Rom till Gallien omkr. år 250 och blev den förste biskopen av Paris, där han tillsammans med två präster led martyrdöden under Decius förföljelse.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): 2 Kor 6:4-10; Ps 126; Matt 5:13-16

 

S:t Giovanni Leonardi, präst

Född i Lucca, Toscana, 1541, utbildades till apotekare men ville bli präst. Han ägnade sig mycket åt att undervisa barn i den kristna tron, men ägnade sig också med stor iver åt ungdomsarbete och vuxenundervisning i det tridentinska konciliets anda. Han anses vara en av de drivande krafterna bakom tillkomsten av missionskongregationen De propaganda fide. Dog i Rom 1609.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): 2 Kor 4:1-2, 5-7; Ps 96:1-3, 7-8a, 10; Luk 5:1-11