Hoppa till innehåll

Onsdag den 10 juli

Ur Lektionarium för vardagar band III utgivet 1994:

 

Läsning                                                                                                        Hos 10:1–3, 7–8, 12

 

Israel var ett frodigt vinträd, som satte frukt.

Men ju mer frukt han fick,

desto fler altaren gjorde han åt sig.

Ju bättre det gick hans land,

desto präktigare stoder reste han.

Deras hjärtan var hala, nu skall de lida vad de har förtjänat.

Han skall själv bryta ned deras altaren,

förstöra deras stoder.

Ja, nu skall de få säga:

»Vi har blivit utan kung, därför att vi inte fruktade Herren.

Dock, en kung, vad skulle nu han kunna göra för oss?«

 

Det är förbi med Samariens kung.

Som ett spån på vattnet far han bort.

Ödelagda blir Avens offerhöjder,

som Israel så har försyndat sig med,

törne och tistel skall skjuta upp på deras altaren.

Då skall man säga till bergen: »Skyl oss«,

och till höjderna: »Fall över oss.«

 

Så ut åt er i rättfärdighet,

skörda efter kärlekens bud,

bryt er ny mark,

ty det är tid att söka Herren,

för att han skall komma

och låta rättfärdighet regna över er.

 

Responsoriepsalm                                                                                       Ps 105:2–7 (R. 4b)

 

R. Sök Herrens ansikte ständigt

eller: Halleluja.

 

Sjung och spela till Herrens ära,

                      förkunna alla hans under.

Var stolta över hans heliga namn,

                      må de som söker Herren glädja sig av hjärtat. R.

 

Fråga efter Herren och hans makt,

                      sök hans ansikte ständigt.

Tänk på de underbara gärningar han gjort,

                      på hans under och hans domar. R.

 

Ni Abrahams, hans tjänares, ätt,

                      ni Jakobs barn, det folk som han har utvalt.

Han är Herren, vår Gud.

                      Över hela jorden går hans domar. R.

 

Ur Lektionarium för vardagar band III utgivet 2022:

 

Läsning                                                                                                         Hos 10:1–3, 7–8, 12

 

Israel var en frodig vinstock,

dignande av druvor.

Ju mer frukt han bar,

desto fler altaren byggde han.

Ju rikare hans land blev,

desto ståtligare stoder reste han.

Deras hjärtan var falska,

nu får de sona sin skuld :

Herren skall bryta ner deras altaren

och krossa deras stoder.

Nu måste de säga :

”Vi har ingen kung,

ty vi fruktade inte Herren.

Och kungen, vad kan han göra för oss ?”

Samarien går under,

dess kung är som ett spån på vattnet.

Ondskans offerplatser läggs öde

– denna Israels synd.

Törne och tistel skall växa på deras altaren,

och de skall säga till bergen : ”Dölj oss !”

och till höjderna : ”Fall över oss !”

Så er sådd i rättfärdighet,

skörda efter kärlekens lag,

bryt er ny mark.

Det är dags att vända sig till Herren,

för att han skall komma

och låta rättfärdighet regna över er.

Så lyder Herrens ord.

 

Responsoriepsalm          Ps 105:2–7 (R. 4b)

 

R. Sök hans ansikte ständigt eller Halleluja.

 

Sjung och spela till Herrens ära,

                      förkunna alla hans under.

Var stolta över hans heliga namn,

                      må de som söker Herren glädja sig av hjärtat. R.

 

Fråga efter Herren och hans makt,

                      sök hans ansikte ständigt.

Tänk på de underbara gärningar han gjort,

                      på hans under och hans domar. R.

 

Ni Abrahams, hans tjänares, ätt,

                      ni Jakobs barn, det folk som han har utvalt.

Han är Herren, vår Gud.

                      Över hela jorden går hans domar. R.

 

 

Halleluja                                                                                                                     Mark 1:15

 

V. Tiden är inne, Guds rike är nära.

Omvänd er och tro på evangeliet.

 

Evangelium                                                                                                             Matt 10:1–7

 

Vid den tiden kallade Jesus till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt över orena andar, så att de kunde driva ut dem och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Detta är namnen på de tolv apostlarna: först Simon, som kallas Petrus, vidare hans bror Andreas, Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, Filippos och Bartolomaios, Tomas och tullindrivaren Matteus, Jakob, Alfaios son, och Taddaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom.

                      Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: »Ta inte vägen till hedningarna och gå inte in i någon samarisk stad. Gå i stället till de förlorade fåren i Israels folk. Förkunna på er väg att himmelriket är nära.«