Hoppa till innehåll

Predikningar

Här finns kardinal Arborelius predikningar från 2015 och framåt. Söker man en äldre predikan kan man skicka ett mail till info@katolskakyrkan.se med sin förfrågan.

 

2021

Tredje påsksöndagen

Andra påsksöndagen

Påskdagens högmässa

Långfredagens gudstjänst till åminnelse av Herrens lidande

Skärtorsdagens kvällsmässa

Palmsöndagen

Herrens bebådelse

Femte söndagen i fastan

Helige Josefs dag

Fjärde söndagen i fastan

Tredje söndagen i fastan

Andra söndagen i fastan

Första söndagen i fastan

Askonsdagen

Herrens frambärande i templet

Fjärde söndagen under året

Tredje söndagen under året - Guds ords söndag

Sankt Eriks domkyrkas vigningsdag

Andra söndagen under året

Herrens dop

Epifania

 

2020

Andra söndagen efter jul

Guds heliga moder Marias högtid

Juloktaven 29 december

Den heliga familjen

Juldagens högmässa

Julnattens mässa

Fjärde söndagen i advent

Maria Immaculata

Andra söndagen i advent

Första söndagen i advent

Kristus Konungens högtid

Trettiotredje söndagen under året

Trettioandra söndagen under året

Alla helgons dag

Trettionde söndagen under året

Tjugonionde söndagen under året

Tjugoåttonde söndagen under året

Tjugosjunde söndagen under året

Tjugosjätte söndagen under året

Tjugofemte söndagen under året

Tjugofjärde söndagen under året

Tjugotredje söndagen under året

Tjugoandra söndagen under året

Tjugoförsta söndagen under året

Tjugonde söndagen under året

Jungfru Marias upptagning till himlen

Nittonde söndagen under året

Artonde söndagen under året

Sjuttonde söndagen under året

Sextonde söndagen under året

Femtonde söndagen under året

Fjortonde söndagen under året

Petrus och Paulus högtid.

Trettonde söndagen under året

Tolfte söndagen under året

S:t Johannes Döparens födelse

Jesu Hjärtas dag

Kristi kropps och blods högtid

Heliga Trefaldighets dag

Pingstdagen

Pingstafton

Den sjunde påsksöndagen

Kristi Himmelfärds dag

Den sjätte påsksöndagen

Den femte påsksöndagen

Den fjärde påsksöndagen

Första maj

Den tredje påsksöndagen

Den gudomliga barmhärtighetens söndag

 

Påskbetraktelser - påskdagen

 

Påskvakan - 12 april

Långfredagen - 11 april

Skärtorsdagen - 10 april

Palmsöndagen - 5 april

Herrens bebådelse - 25 mars

Herrens uppenbarelse 6 januari

Maria Guds moders högtid

 

2019

Den Heliga Familjens fest

Juldagens mässa

Julnattens mässa

Kardinal Arborelius 70-årsdag

Minnesgudstjänst för terrorns offer 25 april

Påskdagen

Långfredagen

Skärtorsdagens kvällsmässa

Oljevigningsmässan

Palmsöndagen

Herrens uppenbarelse

Maria, Guds moders högtid

 

2018

Predikan vid jubileumsmässa - 20 år som biskop

Juldagens mässa i domkyrkan

Julnattens mässa i domkyrkan

Prästvigning i domkyrkan 2018

Påskdagen 2018

Långfredagen 2018

Skärtorsdagens kvällsmässa 2018

Oljevigningsmässan 2018

Palmsöndagen 2018

Epifania, 2018

Maria, Guds moders högtid, 2018

 

2017

Juldagens mässa 2017

Julnattens mässa 2017

Invigningen av Jungfru Maria kyrka

Ekumenisk vesper i Uppsala domkyrka 2017

Prästvigning i S:ta Eugenia katolska kyrka 2017

Jungfru Marias upptagelse i himlen - tacksägelsemässa i domkyrkan 15 augusti 2017

Domkyrkans jubileum 2017

Påskdagen 2017

Långfredagen 2017

Skärtorsdagens kvällsmässa 2017

Oljevigningsmässan 2017

Palmsöndagen 2017

Requiemmässa för moder Birgitta OSB i Heliga Hjärtas kloster 2017

Askonsdagen 2017

Herrens frambärande i templet 2017

Tredje söndagen under året 2017

Epifania 2017

Maria Guds Moders högtid 2017

 

2016

Annandagens mässa 2016

Juldagens mässa 2016

Julnattens mässa 2016

Benedictus-vallfärd, 2016

Jungfru Maria barmhärtighetens moder, 2016

Pingstvigilia, 2016

Predikan, Andra påsksöndagen 2016

Predikan, Påskdagen 2016

Predikan, Långfredagen 2016

Predikan, Skärtorsdagen 2016

Predikan, Oljevigningsmässan 2016

Predikan, Palmsöndagen 2016

Predikan, St. Josef 2016

Predikan, Fjärde söndagen i fastan - abbedissvigning i Mariavall 2016

Predikan, Askonsdagen 2016

Predikan, Välsignelse av ny priorinna, Heliga Hjärtas kloster 2016

Predikan, Karlsamt, Frankfurt 2016

Predikan, De hemlösas mässa 2016

Predikan, Epifania 2016

Predikan, Vigning av abbedissa Pax Mariae 2016

Predikan, Maria, Guds moders högtid 2016

Predikan, Herrens dop 2016

 

2015

Predikan, Heliga familjens fest 2015

Predikan, juldagen 2015

Predikan, julnatten 2015

Predikan, stiftsvallfärden till Vadstena 2015

Predikan Oljevigningsmässan 2015

Predikan Palmsöndagen 2015

Predikan Skärtorsdagen 2015

Predikan Påskdagen 2015