Hoppa till innehåll

17 januari - S:t Antonius, abbot

Minnesdag

”Munkväsendets fader” föddes i Egypten omkr. 250. Efter föräldrarnas död delade han ut sina tillgångar till de fattiga och drog sig tillbaka i öknen för attdär leva ett liv i botgöring. Han fick många lärjungar och ingrep aktivt i kyrkans liv och hjälpte trons bekännare under Diocletianus förföljelse. Han bistod också den helige Athanasios mot arianerna. Han dog mer än hundraårig 356.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): Ef 6:10-13, 18; Ps 16:1-2a, 5; Matt 19:16-26