Hoppa till innehåll

TREDJE SÖNDAGEN "UNDER ÅRET" - Guds ords söndag

Påve Franciskus har beslutat att tredje söndagen "under året" hädanefter ska firas som "Guds ords söndag". Påven skriver:

"Att ägna en särskild söndag under kyrkoåret åt Guds ord kan göra att kyrkan på nytt kan erfara hur den uppståndne Herren för oss öppnar sitt ords skatt och gör det möjligt för oss att förkunna dess outrannsakliga rikedomar inför världen.

Som kristna är vi ett enda folk på vandring genom historien, stärkta av Guds närvaro mitt ibland oss. Han talar till oss och ger oss näring. En särskild dag ägnad åt Bibeln vill inte bara vara något som händer ’en gång om året’ utan en gång för hela året, eftersom vi har ett skriande behov av större förtrogenhet med den heliga Skrift och med den Uppståndne, som inte upphör med att bryta Ordet och Brödet i de troendes gemenskap. Av den anledningen behöver vi tränga in i den heliga Skrift, om inte hjärtat ska förbli kallt och ögonen slutna, invecklade som vi är i otaliga former av blindhet

Därför förklarar jag härmed att den tredje söndagen 'under året' ska ägnas åt firandet av Guds ord och spridningen av det. Denna Guds ords söndag kommer därigenom att utgöra ett passande inslag under den del av året då vi uppmuntras att förstärka vårt band till det judiska folket och att be för de kristnas enhet. Detta är något mer än ett samband i tiden som råkar inträffa: firandet av Guds ords söndag har ekumeniskt värde, eftersom skrifterna, för dem som lyssnar, stakar ut vägen till äkta och beständig enhet."

 

Apostoliskt brev utfärdat motu proprio av påve Franciskus APERUIT ILLIS genom vilket Guds ords söndag instiftas kan laddas ned här.

Gudstjänst- och sakramentsförvaltningskongregationens påminnelse om Guds ords söndag kan laddas ned här.

Påve Benedikts XVI:s apostoliska exhortation VERBUM DOMINI om Guds ord i kyrkans liv och mission kan läsas här.