Hoppa till innehåll

2 januari - S:t Basilios den store och S:t Gregorios av Nazianzos biskopar och kyrkolärare

Minnesdag

Basilios föddes i Cæsarea i Kappadokien år 330 av kristna föräldrar. Efter grundliga studier levde han som eremit men valdes 370 till biskop i hemstaden. Han kämpade mot arianerna och författade en lång rad skrifter, främst bland dem några regler för det monastiska livet som åtskilliga österländska munkar och nunnor än i dag lever efter. Han dog 379, den 1 januari. Gregorios föddes även han 330, i närheten av Nazianzos. Han företog många resor i studiesyfte. Följde vännen Basilios genom att också han bli eremit, men blev vigd till presbyter och biskop. År 381 valdes han till biskop av Konstantinopel men drog sig på grund av schismerna i kyrkan där tillbaka till hemstaden. Död den 25 januari 389 eller 390. På grund av sin framstående insats som teolog och vältalare kom han att få tillnamnet Teologen.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): Ef 4:1-7, 11-13; Ps 23; Matt 23:8-12