Hoppa till innehåll

2 januari - S:t Basilios den store och S:t Gregorios av Nazianzos biskopar och kyrkolärare

Minnesdag

Basilios föddes i Cæsarea i Kappadokien år 330 av kristna föräldrar. Efter grundliga studier i bl.a. Athen levde han som eremit men valdes 370 till biskop i hemstaden. Framstående som predikant verkade han också för sociala förbättringar. Det österländska munkväsendet regleras ännu i dag av B:s regel. Han dog 379. – Gregorios föddes även han 330 och var nära vän och studiekamrat till B. År 381 blev han biskop av Konstantinopel, men drog sig tillbaka till hemstaden, där han blev biskop. Död 390. Båda underströk mot arianerna Kristi och Andens gudom och har blivit betydande genom skrifter i andliga ämnen.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): Ef 4:1-7, 11-13; Ps 23; Matt 23:8-12