Hoppa till innehåll

25 januari - DEN HELIGE APOSTELN PAULUS OMVÄNDELSE

Fest

Paulus omvändelse på vägen till Damaskus blev en händelse av genomgripande betydelse för kyrkans spridning i den icke-judiska världen. Den skildras fyra gånger i Nya testamentet och har firats denna dag sedan 300-talet. Den äldsta kända liturgin finns i galliska gudstjänstböcker från 700-talets slut.

Läsningar

Apg 22:3-16 eller Apg 9:1-22; Ps 117; Mark 16:15-18 (se dagens läsningar)