Hoppa till innehåll

18 mars - S:t Kyrillos av Jerusalem, biskop och kyrkolärare

Född av kristna föräldrar 315, biskop av Jerusalem 348. Han måste på grund av de pågående arianska striderna tre gånger gå i landsflykt. Särskilt i sina kateketiska predikningar visar han sig som en framstående utläggare av den ortodoxa läran med pastorala tillämpningar. Han dog år 386 eller 387.