Hoppa till innehåll

8 mars - S:t Johannes av Gud, ordensman

I fastetiden endast kommemoration

En portugis född 1495 som efter en farofylld militärtjänst längtade efter något mer meningsfullt, upplevde en plötslig omvändelse och ägnade sedan sitt liv åt att vårda sjuka. Grundade ett sjukhus i Granada och samlade en krets av medhjälpare, som sedan bildade Hospitalarernas orden av den helige Johannes av Gud. Han utmärkte sig främst för sin kärlek till fattiga och sjuka. Dog i Granada år 1550.

Läsningar

Den innevarande veckodagens läsningar eller (förslag): 1 Joh 3:14-18; Ps 112:1-2, 3-4; Matt 25:31-40

I fastetiden läses alltid den innevarande veckodagens läsningar.