Hoppa till innehåll

9 mars - S:ta Francesca Romana, ordenskvinna

I fastetiden endast kommemoration

Född i Rom 1384. Giftes bort som helt ung och fick tre söner. Under dessa oroliga tider fördelade hon sina ägodelar bland de fattiga och vårdade de sjuka. Känd för hängivet, ödmjukt och tålmodigt arbete bland de fattiga. Hon grundade 1425 en oblatkongregation som följer den helige Benedictus regel. Död 1440

Läsningar

Den innevarande veckodagens läsningar eller (förslag): Ord 31:10-13, 19-20, 30-31; Ps 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9; Matt 22:34-40

I fastetiden läses alltid den innevarande veckodagens läsningar.