Hoppa till innehåll

23 mars - S:t Toribio av Mongrovejo, biskop

Vid kommemoration

Född i Spanien 1538. Undervisade först i juridik i Salamanca men reste 1580 till Amerika, där han blivit biskop av Lima. Visade stort nit i sin uppgift, höll flera synoder och koncilier som verksamt bidrog till det religiösa livet i dessa områden. Försvarare energiskt gentemot makthavarna kyrkans möjligheter att verka och försåg sin hjord med vad den behövde genom täta visitationer, som särskilt värnade om indianernas rättigheter. Död 1606.