Hoppa till innehåll

14 september - DET HELIGA KORSETS UPPHÖJELSE

Fest

I Jerusalem började man på 400-talet, på dagen efter invigningen av Gravkyrkan (13 september år 335), för folket visa det heliga korsets trä, som skall ha grävts fram på Golgota-kullen på kejsarmodern Helenas initiativ. Från detta bruk uppstod denna dags fest, som firas med stor högtidlighet i de östliga riterna. Började att firas i Rom på 600-talet.

Läsningar

4 Mos 21:4-9 eller Fil 2:6-11; Ps 78:1-2, 34-38; Joh 3:13-17 (se dagens läsningar)