Hoppa till innehåll

30 september - S:t Hieronymus, präst och kyrkolärare

Minnesdag

Född i Stridon i Dalmatien omkr. 340. Studerade i Rom, där han också döptes. I avsikt att leva ett monastiskt liv begav han sig till Palestina; där blev han också prästvigd. Han återvände senare till Rom och blev sekreterare hos påven Damasus, på vars uppdrag han framställde en latinsk standardöversättning av Bibeln från grundspråken (senare kallad Vulgata). Slog sig ner i Betlehem och författade många skrifter, främst bibelkommentarer. Dog i Betlehem 420.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): 2 Tim 3:14-17; Ps 119;9-14; Matt 13:47-52