Hoppa till innehåll

27 september - S:t Vincent de Paul, präst

Minnesdag

Född 1581 i Gascogne, verkade som församlingspräst i Paris. För att avhjälpa den stora nöden bland huvudstadens befolkning, särskilt bland fattiga, sjuka och föräldralösa barn, grundade han ordnar. Mest kända är Missionskongregationen och Barmhärtighetens döttrar, som han grundade i samarbete med den heliga Louise de Marillac. Död i Paris 1660.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): 1 Kor 1:26-31; Ps 112:1-9; Matt 9:35-38