Hoppa till innehåll

13 december - S:ta Lucia, jungfru och martyr

Minnesdag

Föll troligen offer för Diocletianus förföljelse i Syracusa, omkr. 304. Hennes kult spreds mycket snabbt, och hennes namn finns i den romerska kanonbönen. En del av de egenartade svenska luciasederna kan beläggas fr.o.m. 1600-talet; hyllandet av ”Lucia” med ljus och tärnor går tillbaka på folkliga, kristet färgade julspel och har under 1900-talet antagit mera spektakulära former.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): 2 Kor 10:17 - 11:2; Ps 31:3c-4, 6, 8ab, 16b-17; Matt 25:1-13