Hoppa till innehåll

JULDAGEN - KRISTI FÖDELSE

Högtid

Ur det romerska martyrologiet:

Den tjugofemte december.

Oräkneliga sekler efter världens skapelse,

då Gud i begynnelsen skapade himmel och jord och danade människan till sin avbild,

otaliga århundranden efter det att Gud satte sin båge i skyn 

som tecknet på förbundet och friden med honom efter syndafloden,

i det tjugoförsta århundradet

efter det att Abraham, vår fader i tron, lämnade staden Ur i Kaldeen,

i det trettonde århundradet

efter det att Israels folk under Moses ledning drog ut ur Egypten,

omkring tusen år

efter det att David smordes till konung,

i den sextiofemte årsveckan,

som förutsagt av profeten Daniel,

i den etthundranittiofjärde olympiaden,

i det sjuhundrafemtioandra året efter Roms grundläggning,

i kejsar Octavianus Augustus fyrtioandra regeringsår,

när hela världen åtnjöt fred,

ville Jesus Kristus, evig Gud och den evige Faderns Son,

i sin överflödande kärlek genom sin ankomst helga världen,

och sedan han avlats av helig Ande och nio månader gått till ända,

föddes han i Betlehem i Juda av jungfru Maria

och blev människor bland människor.

Detta är vår Herres Jesu Kristi födelse i köttet.

Texten finns insjungen av diakon Sten Cedergren här.