Hoppa till innehåll

4 december -  S:t Johannes av Damaskus, präst och kyrkolärare

Född under andra hälften av 600-talet i en kristen familj. Efter grundliga studier i filosofi blev han munk och präst i Sankt Sabbas-klostret nära Jerusalem. Räknas som den siste av de stora grekiska kyrkofäderna; hans dogmatiska huvudarbete heter Kunskapens källa. Ingrep i bildstriderna till försvar för vördandet av ikonerna. Dog vid omkr. hundra års ålder.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): 2 Tim 1:13-14; 2:1-3; Ps 19:8-11; Matt 25:14-30