Hoppa till innehåll

S:t Ambrosius, biskop och kyrkolärare

Minnesdag

Född omkr. 340 i Trier, där fadern var hög romersk ämbetsman. Efter faderns död flyttade familjen till Rom, där A. påbörjade en ämbetsmannakarriär som snart gjorde honom till guvernör i Milano. Där valdes han 374 spontant av folket till biskop, trots att han ännu endast var katekumen. (Han biskopsvigdes åtta dagar efter sitt dop.) Med grundliga studier bakom sig och med stor erfarenhet av förvaltning och politik blev han en av sin tids mest lysande biskopar. Augustinus har vittnat om vad hans predikningar betydde. Med stor oräddhet ingrep han i kyrkans och statens angelägenheter. Har efterlämnat ett stort antal skrifter, främst främst bibelkommentarer, predikningar och hymner.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): Ef 3:8-12; Ps 89:2-5, 21-22, 25, 27; Joh 10:11-16