Hoppa till innehåll

8 december - JUNGFRU MARIAS UTKORELSE OCH FULLKOMLIGA RENHET

Högtid

Dagen, vars datum är valt i konsekvens med Marias födelse 8 september, firades i det heliga landet och introducerades av pilgrimer i England på 1000-talet. Under namnet ”Marias avlelse” antogs den av franciskanerna 1263 och nådde Norden vid 1300-talets början. Sedan Pius IX år 1854 fastslagit den katolska tron att jungfru Maria för Kristi döds skull bevarats ren från all synd alltifrån sin tillblivelse, kallas högtiden ”Marias obefläckade avlelse”. Det nuvarande svenska namnet har valts för att utesluta vanliga missförstånd om dess innebörd.

Läsningar

1 Mos 3:9-15, 20; Ps 98:1-4; Ef 1:3-6, 11-12; Luk 1:26-38 (se dagens läsningar)