Hoppa till innehåll

19 juli - Apollinaris biskop, martyr

I slutet av etthundratalet tros denne biskop ha förkunnat Kristi outrannsakliga rikedomar bland hedningarna, ha grundat kyrkan i den stad som låg i anslutning till den romerska flottstationen (Classis) i Ravenna och därefter ha lidit en utdragen och hedersam martyrdöd. Hans himmelska födelsedag infaller den 23 juli. I det allmänna kalendariet firas han den 20 juli.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller följande (förslag): Hes 34:11-16; Ps 23; Joh 10:11-16