Hoppa till innehåll

22 juli - S:ta Maria från Magdala

Fest

Hörde till Jesu följeslagare, var med vid hans död och fick tidigt på påskdagsmorgonen såsom den första se den Uppståndne. Vördnaden för henne spreds särskilt under 1100-talet i västkyrkan. I traditionen har M. ofta sammanställts och ibland förväxlats med synderskan i Simons hus (Luk 7) och den Maria som smorde Jesu fötter i Betania (Joh 12). 2016 ändrade påven Franciskus firningsgraden från den lägsta firningsgraden minnesdag till den näst högsta firningsgraden fest.

Läsningar

Höga V 3:1-4a eller 2 Kor 5:14-17; Ps 63:2-6, 8-9; Joh 20:1-2, 11-18 (se dagens läsningar)

Första läsningen till läsningsgudstjänsten finns för nedladdning här.