Hoppa till innehåll

9 juli - S:t Augustinus Zhao Rong, präst, och hans följeslagare

De kinesiska martyrerna

Född i Kina 1746, tjänstgjorde i kejsarens armé men påverkad av de heliga martyrernas ståndaktighet omvändes han, blev präst och dog som martyr 1815 för att han bekänt och förkunnat evangeliet. Tillsammans med honom minns vi idag en mängd martyrer i Guds kyrka i Kina, biskopar, präster, ordensfolk och lekfolk, män, kvinnor, ungdomar och barn i olika åldrar, som på olika håll i ord och gärning har vittnat om Kristi outrannsakliga rikedom.

Läsningar

Den innevarande veckodagens läsningar eller (förslag):  1 Joh 5:1-5; Ps 126; Joh 12:24-26