Hoppa till innehåll

4 juli - S:ta Elisabeth av Portugal

Av kunglig härkomst från Aragonien blev hon redan som flicka förmäld med kungen av Portugal, med vilken hon fick två söner. Hon uthärdade tålmodigt stora motgångar och svårigheter, och efter makens död delade hon ut sina ägodelar åt de fattiga och levde sedan som franciskantertiär ett liv i bön och goda gärningar, men hon fortsatte också att ingripa för att stifta fred och medla i sitt land. Död 1336.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): 1 Joh 3:14-18; Ps 112:1-9; Matt 25:31-46 (Matt 25:31-40)