Hoppa till innehåll

22 juni - S:t Paulinus av Nola, biskop

Född i nuv. Bordeaux år 355. Bildade familj och gjorde karriär som ämbetsman. Omvänd till kristendomen började han på 390-talet att med sin hustru leva i en storfamilj med monastiska drag. Han blev biskop av Nola i Campanien och sökte som sådan att på allt sätt underlätta livet för sina stiftsbor under de svåra tiderna. Bidrog till att skapa en kristen poesi på latin. Död år 431.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): 2 Kor 8:9-15; Ps 40:2, 4ab, 7-10; Luk 12:32-34

 

22 juni - S:t John Fisher, biskop, och S:t Thomas More, martyrer

J. F. föddes 1469 och var biskop av Rochester. Han var en nitisk herde för sin hjord och sökte också att genom skrifter försvara den katolska tron. T. M., född 1477, var hans nära vän. Båda omfattade de humanismens ideal. More var jurist och blev till sist lordkansler. Hans omfattande författarskap berör främst teologi och juridik. Utopia är hans mest kända bok. Båda motsatte de sig Henrik VIII:s äktenskapsplaner och hans vilja att ta makten över den engelska kyrkan. De dömdes för högförräderi och avrättades i Towern, Fisher den 22 juni och More den 6 juli 1535.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): 1 Pet 4:12-19; Ps 126; Matt 10:34-39