Hoppa till innehåll

Heliga Trefaldighets dag

Högtiden är ägnad åt det centrala kristna mysteriet, den ende Guden i tre personer. Den firades på 900-talet i Liège men föreskrevs för hela västerlandet först 1334 av Johannes XXII och förlades till söndagen efter pingst. Infördes tidigt i de nordiska stiften. De särpräglade antifonerna i officiet bygger på formuleringar av teologen och filosofen Marius Victorinus (d. omkr. 365).

Läsningar

5 Mos 4:32-34, 39-40; Ps 33:4–6, 9, 18-20, 22; Rom 8:14–17; Matt 28:16–20 (se dagens läsningar)