Hoppa till innehåll

9 juni - S:t Efraim, diakon och kyrkolärare

Född i Nisibis i Mesopotamien 306 i en kristen familj. Undervisade i den teologiska skolan i Nisibis, efter 363 i Edessa. Levde som asket, men ingrep också aktivt i kyrkans liv. Var mycket produktiv som författare och har efterlämnat bibelkommentarer, men fr.a. ett stort antal hymner, ett slags predikningar i hymnisk och poetisk form, där han bl.a. vänder sig mot tidens villoläror. Denne ”den helige Andes lyra” dog år 373. Fick titeln kyrkolärare 1902.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): Kol 3:12-17; Ps 37:3-6, 30-31; Luk 6:43-45