Hoppa till innehåll

Barmhärtighetens år är ett år av “caritas”

”Caritas” (kärlek/kärleksgärning) kommer att få en särskild plats under Barmhärtighetens år. Inför detta jubelår inbjuder påven oss alla att gå in genom de heliga dörrarna, därför att det kommer för oss att bli ”ett betydelsefullt tillfälle av nåd och andlig förnyelse”. Han ber oss att så upptäcka rikedomen som finns i det andliga, men också i att göra praktiska kärleksgärningar. Genom dem kan vi återupptäcka vår förmåga att vara barmhärtiga mot våra systrar och bröder.

Därför uppmanar Caritas Internationalis oss att tillsammans välkomna främlingen – som de flyktingar som nu kommer till oss i Europa från krigshärjade länder – genom att ge de hungriga mat, de törstiga att dricka och ge de nakna kläder. Vi kan också ge sjuka medicin och omsorg och vi kan be för dem som är ensamma och sitter i fängelse.

Genom att stödja Caritas arbete och sprida ”caritas” kan vi alla berika den ”källa av glädje, stillhet och fred” som är barmhärtighetens mysterium som för oss närmare Gud. För som påve Franciskus påminner oss: ”Litet barmhärtighet gör världen mindre kall och mer rättfärdig”.

Här finns texten från Caritas Internationalis i sin helhet.

Här finns mer information om Barmhärtighetens år.