Hoppa till innehåll

Flyktingsamordnare i församlingarna – anmälan senast 30 november

Biskopen har uppmanat alla församlingar att utse en person för att vara församlingens "flyktingansvarige". De flyktingansvariga i församlingarna ska ha följande uppgifter:

1. Involvera församlingsmedlemmarna att ge medmänskligt stöd till flyktingarna genom att fungera som:

  • Flyktingguider
  • Kontaktfamiljer
  • Kontaktpersoner för ensamkommande flyktingbarn
  • Organisatörer av språkträning

2. Samordna aktiviteterna i församlingarna och vara kontaktperson åt Caritas och stiftet.

3. Ansvara för att katolska kyrkan är synlig med informationsmaterial på de platser där flyktingarna finns.

Caritas står för stöd och utbildning av alla flyktingansvariga. För anmälan eller frågor; välkommen att kontakta George Joseph som är ansvarig för flykting- och migrationsfrågor på Caritas och i stiftet.

E- post: george.joseph@katolskakyrkan.se

Telefon: 0709-63 45 01

Anmälningarna ska vara inne senast 30 november så att vi står rustade med flyktingsamordnare inför starten av Barmhärtighetens År.