Hoppa till innehåll

Om terrorattackerna i Paris

De grymma terroristattackerna i Paris väcker stark avsky över hela världen. Att de utförts av en organisation som påstår sig vara religiös tvingar religiösa ledare att med all kraft ta avstånd från våldsdåd och mord i religionens namn, gärningar som hädar Gud och kränker alla mänskliga värden.

Svenskarna är med det franska folket i dess sorg. Katolikerna i Sverige fördömer attentaten i Paris och deltar varmt med ärkebiskopen av Paris och den franska kyrkan i offrens lidanden och de anhörigas stora smärta. Påve Franciskus har uttryckt sitt deltagande och fördömer eftertryckligen våldet som inte löser någonting med sin omänskliga grymhet.

Katolska kyrkan är mån om att skilja mellan Islam som religion och islamistisk ideologi. Ideologisk fanatism och extremism kan inte läggas alla muslimer till last. De islamistiska terrordåden får inte leda till hat och förakt mot muslimer i allmänhet. Kyrkan vill upprätthålla respektfulla relationer till människor och institutioner inom Islams religiösa tradition, samtidigt som hon kategoriskt förkastar våld och grymhet i religionens namn, särskilt när det gäller en religion som förkunnar en barmhärtig och förbarmande Gud.