Hoppa till innehåll

Elisabeth Hesselblad helgonförklaras

Påve Franciskus har nu utfärdat ett dekret om helgonförklaring av svenskan Elisabeth Hesseblad. Elisabeth Hesselblad blir vårt andra kanoniserade svenska helgon utöver Heliga Birgitta, som helgonförklarades 1391.

Måndagen den 14 december tog påven emot prefekten för Kongregationen för helgonförklaringar - kardinal Angelo Amato - och dekretet om helgonförklaring av Maria Elisabeth Hesselblad utfärdades.

Maria Elisabeth Hesselblad grundade Birgittinorden, SS Salvatoris S. Brigidae, Vår Frälsares Orden. Hon föddes i Fåglavik i Sverige den 4 juni 1870 och dog i Rom den 24 april 1957.

Efter att länge ha arbetat som sjuksköterska reformerade Elisabeth Hesselblad Birgittinorden med särskild betoning på kontemplation, välgörenhet till behövande och kristen enhet. Hon var en pionjär inom den ekumeniska dialogen.

Den svenska grenen av Birgittinorden har i dag över femtio kloster i olika länder. Den finns representerad i Sverige i Djursholm och Falun.

Den 9 april 2000 saligförklarades hon av påven Johannes Paulus II och nu blir hon alltså helgonförklarad. Något exakt datum för helgonförklaringen är ännu inte satt.

Processen för hur den katolska kyrkan genomför helgonförklaringar har utvecklats och reformerats genom århundradena. Före år 1170 kunde kanonisering ske på stiftsnivå. Sedan 1170 är dock påvens godkännande nödvändigt. Det finns också numera också krav på ett medicinskt verifierbart helande mirakel som ett tecken från Gud att personen verkligen är ett helgon.

Läs mer om helgonförklaringsprocessen här.

Läs mer om Elisabeth Hesselblad här