Hoppa till innehåll

Kyrkornas globala vecka 15-22 november

”Jord att leva på” är temat för Kyrkornas Globala Vecka åren 2015 och 2016. Temat spänner över och binder samman klimatfrågorna med de sociala svårigheter världen står inför.

Människan är en del av Skapelsen och är intimt förbunden med resten av naturen. Samtidigt kan vi som ingen annan skapad varelse påverka naturen på global nivå. När miljön förändras påverkas mänskliga livsvillkor, och då särskilt för dem som redan lever i utsatthet.

I den påvliga encyklikan Laudato Si läser vi i stycke 139: ”Vi står inte inför två separata kriser, en klimatmässig och en social, utan snarare inför en komplex kris som är såväl klimatmässig som social. Lösningsstrategier kräver ett integrerat förhållningssätt som bekämpar fattigdom, återupprättar de utstötta och på samma gång skyddar naturen.”

Påve Franciskus sätter fingret på hur klimatfrågorna och världens sociala utmaningar hänger samman. Detta är också det aktuella temat för Kyrkornas Globala Vecka som pågår 15-22 november och är ett brett ekumeniskt samarbete som samordnas inom Sveriges Kristna Råd.

Här kan du läsa mer om Kyrkornas Globala Vecka, ladda ner inspirationsmaterial och hitta aktivitetstips. Vi vill också uppmana alla som anordnar aktiviteter under veckan att registrera detta på den aktivitetskarta som också finns på sidan.