Hoppa till innehåll

Katoliker i Lund leder stort flyktingprojekt

En grupp medlemmar i St. Thomas katolska församling i Lund med Ivette Arroyo i spetsen började i mitten av september i år planera för ett stort projekt som både ska komma de flyktingar som är på väg till hjälp, liksom dem som nu har kommit till Sverige och Lund. Tanken var ett projekt med flera delar som skulle förankras så brett som möjligt i staden med St. Thomas församling som bas för det hela. Så har det blivit och kyrkoherde Johan Lindén arbetar själv för fullt tillsammans med de volontärer som redan ställt upp.

”Den första delen av vårt projekt är nu i full gång. Det gäller en insamling av vinterkläder som vi ska skicka ner till Kroatien”, säger Ivette Arroyo som är både flyktingsamordnare i St. Thomas församling och talesperson för den grupp som bildats och som leder projektet. Projektet har fått namnet ”Flyktingar Lund – Gemenskap och samarbete” och den lokala uppslutningen är stor. Lunds Kristna Råd och det Islamisk kulturcentret i Lund finns med, liksom studenter i Lunds Nation och Sankta Maria Folkhögskola, Caritas Lund m fl.

Därefter tar den andra delen i projektet vid och det är insamlingar varje vecka av begagnade barnkläder som kommer att gå till de flyktingar som finns i flyktingförläggningar i Skåne, liksom de till de förläggningar som tar emot ensamkommande barn.

Projektet har också en tredje del och det är att hitta och utbilda volontärer som sedan kan fungera som kontaktpersoner och kontaktfamiljer för de flyktingar som har kommit till Skåne och som nu arbetar med att komma in i det svenska samhället.

Mer information om projektet finns här.