Hoppa till innehåll

Nostra Aetate 50 år

Idag, 28 oktober, är det 50 år sedan Nostra Aetate ("I vår tid") kom ut. Nostra Aetate är Andra Vatikankonciliets deklaration om de icke-kristna religionerna.

Under Andra Vatikankonciliet uttalade sig kyrkan för första gången officiellt i positiva termer om andra religioner:

”Den katolska kyrkan förkastar ingenting av allt det som i dessa religioner är sant och heligt. Med uppriktig aktning betraktar hon dessa sätt att handla och leva, dessa anvisningar och läror, som – även om de i mycket avviker från det hon själv fasthåller och framlägger – likväl inte så sällan återger en stråle av den Sanning som upplyser alla människor.” Så står det i ”Nostra Aetate”.

Idag är dokumentet mer aktuellt än någonsin och Nostra Aetate uppmärksammas och diskuteras runt om i världen.

I Göteborg hålls idag ett föredrag om Nostra Aetate på Interreligiösa centret kl. 18:30. Föredraget hålls av teol.dr Hedvig Larsson och heter "50 år efter Nostra Aetate - har det hänt något inom religionsdialogen?

I Fisksätra kyrka arrangeras 2 december kl. 18:30 en caféföreläsning av biskop Anders med titeln ”50 år med Nostra Aetate, Katolska kyrkans deklaration om förhållandet till icke kristna religioner.”

Här finns Nostra Aetate för nerladdning.

Nostra Aetate finns även i svensk översättning på Veritas Förlag.