Hoppa till innehåll

2 augusti - S:ta Katarina av Vadstena, jungfru

Ulf Gudmarssons och Birgittas dotter, enligt uppgift mycket vacker. Kom 1350 till Rom och stannade där till moderns död 1373. Bidrog verksamt till birgittinordens stadfästelse och ledde klostret i Vadstena utan att formellt vara nunna eller insatt till abbedissa. Död i Vadstena den 24 mars 1381, skrinlades den 1 augusti 1489.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): Hos 2:14b, 15b, 19-20; Ps 45:11-12, 14-17; Matt 25:1-13

 

 

2 augusti - S:t Eusebius av Vercelli, biskop

Född på Sardinien i början av 300-talet. Blev präst i Rom och 354 den förste biskopen av Vercelli. Med sin förkunnelse utbredde han tron och införde klosterlivet i sitt stift. Drevs i landsflykt av kejsar Constantinus på grund av tron och fick lida mycket. Återkommen till hemlandet verkade han kraftfullt för att stärka den katolska tron gentemot arianernas inflytande. Död i Vercelli 371

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): 1 Joh 5:1-5; Ps 89:2-5, 21-22, 25, 27; Matt 5:1-12a

 

 

2 augusti - S:t Pierre Julien Eymard, präst

Född i La Mure i Frankrike 1811. Efter sin prästvigning arbetade han några år i själavården och inträdde därefter i Marie Sällskap (maristerna). Han var en framstående förkunnare av den heliga eukaristin och grundade kongregationer för män och kvinnor i syfte att sprida den eukaristiska tillbedjan. För att främja vördnaden för eukaristin bland människor av alla slag startade och ledde han flera olika rörelser. Död 1 augusti 1868 i sin hemstad.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): Apg 4:32-35; Ps 34:2-11; Joh 15:1-8