Hoppa till innehåll

2 augusti - S:ta Katarina av Vadstena, jungfru

Ulf Gudmarssons och Birgittas dotter. Kom 1350 till Rom, stannade där till moderns död 1373. Bidrog verksamt till Frälsarordens stadfästelse och ledde vadstenaklostret utan att formellt vara nunna eller insatt till abbedissa. Avled i Vadstena 24 mars 1381, skrinlades 1 augusti 1489.

 

 

S:t Eusebius av Vercelli, biskop

Föddes på Sardinien och dog 371 efter tjugofem år som biskop av Vercelli vid Milano. Under några års landsflykt besökte han kloster i Egypten och Kappadokien, grundade vid återvändandet en kommunitet och levde i den till sin död.

 

 

S:t Pierre Julien Eymard, präst

Född 1811 i La Mure nära Grenoble. Genomgick novitiatet hos Jungfru Marie oblater i Marseille. Prästvigdes 1834. Kom till Paris där han 1856 grundade eukaristinernas ordenssällskap med en kvinnlig motsvarighet i Det allraheligaste sakramentets tjänarinnor. Död 1 augusti 1868. Kroppen som under ett decennium inte hade förmultnat, skrinlades och fördes till Kristi lekamens kyrka i Paris. Pierre Julien helgonförklarades 1962 av påven Johannes XXIII.