Hoppa till innehåll

6 augusti - KRISTI FÖRKLARING

Fest

Festen instiftades sannolikt till minne av invigningen av basilikorna uppe på berget Tabor (som anses vara platsen för förklaringsundret) och har firats i östkyrkan sedan 500-talet, fyrtio dagar före Korsets upphöjelse. Den övertogs i väst på sina håll under 800-talet men påbjöds först 1457 som tacksägelse för segern över turkarna vid Belgrad året innan. Förklaringsundret visar att Kristi och den kristnes väg till härligheten går över kors, lidande och död.

Läsningar

Dan 7:9-10, 13-14 eller 2 Pet 1:16-19; Ps 97:1-2, 5-6, 9; Mark 9:2-10 (se dagens läsningar)