Hoppa till innehåll

6 augusti - KRISTI FÖRKLARING

Fest

Festen uppkom i östkyrkan på 500-talet, sannolikt till minne av invigningen av basilikorna på berget Tabor, fyrtio dagar före Korsets upphöjelse. I väst infördes den i kalendern 1457. Förklaringsundret (som även firas andra söndagen i fastan) visar att Kristi och den kristnes väg till härligheten går över kors, lidande och död.

Läsningar

Dan 7:9-10, 13-14 eller 2 Pet 1:16-19; Ps 97:1-2, 5-6, 9; Matt 17:1-9 (se dagens läsningar)