Hoppa till innehåll

8 augusti - S:t Dominicus, präst

Minnesdag

Född i Spanien omkr. 1170. Fick på en resa till Danmark kallelsen till ett fattigt liv som predikant. Predikade mot albigenserna, en kättersk riktning som sökte förverkliga absolut fattigdom, men insåg att kyrkan måste föregå med gott exempel och inte bara med ord och maktspråk. I detta syfte grundade han Predikarnas orden (dominikanorden) med huvudvikten på studier, kontemplation och ett apostoliskt levnadssätt: contemplari et contemplata aliis tradere (”betrakta och lämna vidare det man betraktat till andra). Dog den 6 augusti 1221.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): 1 Kor 2:1-10a; Ps 96:1-3, 7-8a, 10; Luk 9:57-62