Hoppa till innehåll

9 augusti - S:TA TERESIA BENEDICTA AV KORSET, JUNGFRU OCH MARTYR,

EUROPAS SKYDDSPATRON

Fest

Edit Stein föddes i en praktiserande judisk familj 1891. 1922 mottog hon dopet. Under stora svårigheter genom den tilltagande nazipropagandan undervisade hon i filosofi vid universitetet i Freiburg. Inträdde hos karmeliterna i Köln. På grund av judeförföljelsen förflyttades hon till Holland men arresterades i Gestapos hämndaktion mot judiskfödda katoliker sommaren 1942. Hon deporterades till Auschwitz och sändes omedelbart till gaskammaren, sannolikt 9 augusti. Helgonförklarades 1998 och utsågs 1999 till ett av Europas skyddshelgon.