Hoppa till innehåll

28 augusti - S:t Augustinus, biskop och kyrkolärare

Minnesdag

Född i Thagaste 354. I sin ungdom sökte han oroligt efter en fast grundval för tro och liv ända tills han i Milano omvändes och döptes av biskop Ambrosius. Återvände till Afrika och började leva ett asketiskt liv. Han valdes till biskop i Hippo, där han under 34 år verkade som förebildlig herde genom sina predikningar och sitt rika författarskap, som bekämpade tidens villfarelser och med stort djupsinne förklarade tron. Död 430.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): 1 Joh 4:7-16; Ps 119:9-14; Matt 23:8-12