Hoppa till innehåll

28 augusti - S:t Augustinus, biskop och kyrkolärare

Minnesdag

Född i Thagaste 354. Förde ett oroligt liv i sin ungdom till dess han i Milano omvändes och döptes av Ambrosius. Återvände till Afrika och blev biskop i Hippo, där han under 34 år verkade som förebildlig herde. A:s väldiga teologiska produktion har varit avgörande för allt kristet tänkande i västerlandet. Hans bibelkommentarer och predikningar har varit av stor betydelse för senare fromhetsliv. Han dog 430.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): 1 Joh 4:7-16; Ps 119:9-14; Matt 23:8-12