Hoppa till innehåll

20 augusti - S:t Bernhard, abbot och kyrkolärare

Minnesdag

Föddes nära Dijon i Frankrike 1090. Blev helt ung abbot för klostret Clairvaux, som blev utgångspunkt för en reformation av cisterciensernas kloster. Reste mycket i Europa för att bilägga tvister inom kyrkan. Ryktbar som predikant och teologisk författare, en av kyrkans stora mystiker och en av medeltidens största gestalter. Dog 1153.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): Syr 15:1-6; Ps 119:9-14; Joh 17:20-26