Hoppa till innehåll

Stiftsnyheter

Vikten av interreligiös solidaritet under covid-19-pandemin

30/3 - 2021

Syster Elzbieta Blaszek har avlidit

29/3 - 2021

SVT2 visar långfredagens korsvägsandakt från Rom

29/3 - 2021

Kardinalens hälsning på palmsöndagen

27/3 - 2021

Sveriges kristna råd i möte med Folkhälsomyndigheten

25/3 - 2021

Herdabrev för Josefsåret från Nordiska biskopskonferensen

25/3 - 2021

Sveriges kristna råd: "Låt oss släppa in fler i våra kyrkor i påsk"

23/3 - 2021

S:t Josefs kapell i Göteborg välsignat av kardinalen

22/3 - 2021

Informationsfilmer om vaccination mot covid-19 på arabiska, engelska och spanska

22/3 - 2021

Kardinalens hälsning femte fastesöndagen

20/3 - 2021

Helige Josefs dag - nu inleds Familjeåret

19/3 - 2021

Nordiska Biskopskonferensen protesterar mot planerad dansk lag

18/3 - 2021

Stiftsmeddelande 17 mars 2021

17/3 - 2021

Första studiehandledningen till katolsk studiebibel klar

16/3 - 2021

Möte i stiftets pastoralråd 13 mars - hör kardinalens katekes

15/3 - 2021

Kardinalens hälsning fjärde fastesöndagen

13/3 - 2021

Patris corde i svensk översättning

11/3 - 2021

Novena till den helige Josef

10/3 - 2021

Prästkandidaten Jan Byström diakonvigd

8/3 - 2021

Utsatta kvinnor ser upp till Jesu moder Maria

8/3 - 2021

Kyrkoledare i möte med Skolverket om situationen för troende elever i skolan

8/3 - 2021

Kardinalens hälsning tredje fastesöndagen

6/3 - 2021

Världsböndagen första fredagen i mars

3/3 - 2021

Kardinalens söndagshälsning till katoliker i Sverige

26/2 - 2021

Ny upplaga av bönboken Oremus utgiven

25/2 - 2021

Fasteinsamlingen 2021

18/2 - 2021

Prästkandidaten Jan Byström har insatts som lektor och akolyt

17/2 - 2021

Påvens fastebudskap 2021

17/2 - 2021

Påve Franciskus i möte med kardinal Arborelius och EIIS om vikten av interreligiös dialog

12/2 - 2021

Kardinalens herdabrev för fastetiden 2021 och fastemandatet

12/2 - 2021

Påvens budskap på Världsdagen för de sjuka

11/2 - 2021

Kardinal Arborelius medverkar i "Gudstjänst" i SVT den 14 februari

11/2 - 2021

Kardinal Arborelius möter påve Franciskus den 12 februari

9/2 - 2021

Kyrkoledare önskar mer konsekventa pandemiregler

8/2 - 2021

S:ta Martas syskon S:ta Maria och S:t Lasaros har införts i kyrkans kalender

8/2 - 2021

Tre kyrkolärare har införts i kyrkans kalender

8/2 - 2021

Syster M. Hildegund har avlidit

5/2 - 2021

Den internationella dagen för mänskligt syskonskap

4/2 - 2021

Guds ords söndag - 24 januari

23/1 - 2021

Bestämmelser angående katekes och konfirmation

23/1 - 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26