Hoppa till innehåll

Samtal om den nya boken "En värdig död - katolska perspektiv"

Vi är alla döende. Från den dag vi föds rör vi oss ständigt närmare vår död. Döden är en naturlig del av livet, ändå har vi så svårt att tänka på och prata om döden.  Så inledde Benedicta Lindberg, generalsekreterare för Respekt, samtalet om den nya boken "En värdig död - katolska perspektiv" som arrangerades av Katolskt Forum den 1 juni.

Boken är ett samarbete mellan Respekt och Veritas förlag och är tänkt som en uppmuntran till att reflektera över livets slut och att ta del av den katolska synen på frågor som rör döende och död. Kunskap om livets slut hjälper oss att acceptera vår egen dödlighet och underlättar när vi en dag behöver ta ställning och ansvar i dessa svåra frågor.

"En värdig död - katolska perspektiv" är en antologi skriven av sju personer som alla möter människor vid livets slut i sitt dagliga arbete. På boksamtalet i S:ta Eugenia medverkade några av författarna och höll varsitt kort anförande:

  • Mikaela Luthman är specialist i internmedicin och hematologi, överläkare på Stockholms sjukhem och diplomerad i palliativ vård. Hon förklarade att god palliativ vård är att hjälpa människor att leva under så bra förhållanden som möjligt ända fram till livets slut. Att ge svårt sjuka symptomlindring är en viktig del av detta. 
  • Bernadetta Majerczyk  - specialist i barn- och ungdomsmedicin och överläkare på Mälarsjukhuset i Eskilstuna - berättade om hur hon i sitt arbete möter även mycket små barn som kan behöva palliativ vård, ibland redan i mammans mage.
  • Msgr Andrés Bernar är präst, doktor i moralteologi och specialistläkare inom ortopedi. Han pratade om uttrycket "en värdig död" som kan uppfattas på olika sätt. Den katolska synen är att omständigheterna vid svår sjukdom ibland kan vara ovärdiga men att den sjuka personen ändå inte har tappat sin värdighet.

Efter anförandena från författarna modererade Sven Almér ett gemensamt samtal som avslutades med frågor från publiken. "En värdig död - katolska perspektiv" finns att beställa via Veritas förlag. 

Från vänster: Sven Almér, msgr Andrés Bernar, Mikaela Luthman, Bernadetta Majerczyk och Benedicta Lindberg.