Hoppa till innehåll

Nu kommer första filmen i samtalsserien "Justitia et Pax reder ut begreppen"!

Nyligen publicerades rapportserien "Justitia et Pax reder ut begreppen". Serien består av sex texter som tar avstamp i katolska kyrkans sociallära.

Under sommaren kommer författarna att presentera sin respektive text i en film.

Dominikanbrodern Björn Engdahl är först ut med att berätta om rapporten ”Vad är förvaltarskapstanken och hur berör den mig?”

 

Samtalsledare är Katolskt magasins chefredaktör Helena D´Arcy. Filmproduktion: Scott Lakey/Crew TV. Redigering: Leonard Ekenberg.

 

Alla rapporter finns samlade här.