Hoppa till innehåll

Stiftets yttrande över promemorian om höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Regeringen har föreslagit ett höjt försörjningskrav för utomeuropeiska arbetskraftsinvandrare. I promemorian föreslås att en arbetskraftsinvandrare - för att kunna beviljas ett arbetstillstånd - ska ha en lön som uppgår till minst 80 procent av medianlönen. Det innebär ett försörjningskrav på 26 560 kr i månaden.

Förslaget har varit ute på remiss och Stockholms katolska stift har svarat att om det nya lagkravet träder i kraft utan möjlighet till undantag för katolska präster och ordenssystrar skulle detta allvarligt skada katolska kyrkans verksamhet i Sverige. 

Här finns stiftets yttrande i sin helhet.